ติดต่อเรา

บริษัท ธนภูมิ พลาสแพ็ค จำกัด
Thanaphoom Plaspack Co.,Ltd.

ที่อยู่ : เลขที่ 360 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทร : 02-703-6200-2 
แฟกซ์ : 02-382-6753
อีเมล : cs@tpplaspack.com
เว็บไซต์ : www.tpplaspack.com

วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
หยุดทำการ ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน และทุกวันอาทิตย์

Visitors: 120,979