ฟิล์มยืดพันพาเลท มีจำหน่าย 4 รายการ ดังนี้

ฟิล์มยืดพันพาเลทขนาดเล็ก (Mini Wrap)

มีความหนาที่เป็นมาตรฐาน สำหรับพันมือ ตั้งแต่ 15 - 40 ไมครอน ความกว้าง 50 - 250 มม. ความยาวตั้งแต่ 200 - 500 เมตร


 

ฟิล์มยืดพันพาเลทขนาดพันด้วยมือ (Hand Wrap)

มีความหนาที่เป็นมาตรฐาน สำหรับพันมือ ตั้งแต่ 12 - 40 ไมครอน ความกว้าง 500 มม. ความยาวตั้งแต่ 200 - 1500 เมตร


ฟิล์มยืดพันพาเลทขนาดหน้ากว้างพิเศษ (Extra Cover Wrap)

มีความหนาที่เป็นมาตรฐาน สำหรับพันมือ-เครื่อง ตั้งแต่ 15 - 40 ไมครอน ความกว้าง 1000 - 1500 มม. ความยาวตั้งแต่ 100 - 500 เมตร


 

ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบพันด้วยเครื่องจักร (Machine-roll)

มีความหนาที่เป็นมาตรฐาน สำหรับพันมือ-เครื่อง ตั้งแต่ 15 - 30 ไมครอน ความกว้าง 50 มม. ความยาวตั้งแต่ 1200 - 2500 เมตร


 

                   

                                               ฟิล์มยืดสีพันพาเลทขนาดพันด้วยมือ (Colored Stretch Film)

                                                                      มีความหนาที่เป็นมาตรฐาน สำหรับพันมือ ตั้งแต่ 12 - 40 ไมครอน ความกว้าง 500 มม. ความยาวตั้งแต่ 200 - 1500 เมตร
Visitors: 122,777