ประเภทของฟิล์มยืด(Stretch Film)

        

Stretch film คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการบรรจุ

         Stretch Film หรือ ฟิล์มยืด    เป็น ฟิล์มพลาสติกชนิดหนึ่งในกลุ่ม Thermo Plastic มีคุณสมบัติเฉพาะที่ สำคัญ คือ เหนียว  ใส ยืดหยุ่นสูง และสามารถเกาะติดกันได้เองโดยไม่ไต้องใช้ความร้อน  พลาสติกที่นำมาผลิตฟิล์มยืดมีหลายชนิดแยกไปตามการ ใช้งาน เช่น PVC , PP , LLDPE, LDPE

       เมื่อผลิตออกมาต้องเติมสารอื่น ๆเพิ่มด้วยเนื่องจากเนื้อฟิล์มยืดสามารถเกาะติดกันได้เอง จากการเพิ่มสารเกาะติดเข้าไปทำให้การใช้งานได้ง่ายในการใช้ห่อรัดสินค้า แต่ก็ต้องใส่ สารป้องกันการเกาะติดเข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้ฟิล์มติดกันเป็นแผ่น การผลิตอาจจะเพิ่ม สารป้องกัน UV เข้าไปด้วยเพื่อยืดอายุการใช้งานของฟิล์มให้เพิ่มขึ้นด้วย 

         ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมขนส่งมักรู้จะรู้จักกันในชื่อ  ฟิล์มยืดพันพาเลท บางครั้งก็เรียกว่า Stretch Cling Film มักนิยมใช้ในงานบรรจุหีบห่อสินค้าเป็นอย่างมาก เมื่อดึงฟิล์มออกให้ตึงจะมองเห็นมีลักษณะคล้ายมีกาวบางอยู่ด้านใน ทำให้ยึดเกาะได้ดี 

      โดยเฉพาะงานรัดพันพาเลทสินค้า เพื่อกันตกเนื่องจากเนื้อฟิล์มมีความเหนียว จึงกันตกสินค้าได้ดี ประกอบกับมีราคาถูกจึงนิยมใช้กันทั่วไป ในการอุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติก เช่นการผลิตถุงพลาสติกของชุมชน มักมีการนStretch Film หรือ ฟิล์มยืดไป รีไซเคิลเป็นถึงหูหิ้วขายซึ่งจะมีต้นทุนที่ถูกกว่า การนำเม็ดพลาสติกมาใช้  Stretch Film ผลิตมาจากพลาสติก LLDPE พลาสติกกลุ่มหนึ่งของ PE ทนต่อแรงดึง สามารถยืดได้มากถึง 250 %  ฟิล์มยืดในตลาดมีอยู่มากมายหลายแบบแล้วแต่อุตสาหกรรมที่เลือกใช้

 

    ประเภทต่าง ๆ ของ Stretch Film

 

     ปัจจุบันมีการใช้ Stretch film กันอย่างแพร่หลาย แต่เราก็ยังต้องแบ่ง Stretch film ออกเป็นแบบต่างๆได้มากมาย เช่น การแบ่งตามประเภท อุตสาหกรรมได้ 2 แบบ คือ

 

     1. Stretch film สำหรับอาหาร

 ส่วนใหญ่มักเป็นฟิล์มยืดที่ผลิตจาก  PVC และ PP เนื่องจากต้องสัมผัสกับอาหารเพื่อการบริโภคเนื้อฟิล์มจะใสไม่เหนียวมากนัก

                

    2. Stretch film สำหรับการขนส่ง

        ส่วนใหญ่มักเป็นฟิล์มยืดที่ผลิตจาก PE ชนิด LDPE , LLDPE ซึ่งเป็น PE ความหนาแน่นต่ำ ฟิล์มยืดชนิดนี้ไม่ใช้ในการห่อหุ้มอาหาร มักเรียกกันว่า ฟิล์มยืดพันพาเลทเนื่องจากใช้งานง่าย แข็งแรง ให้ตัวสูง  เป็นวัสดุที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในการ และ ประหยัดมากในการใช้สำหรับการขนส่ง มีการผลิตมามากมายหลายแบบ เช่นแบบม้วนขนาดเล็กมักเรียกว่า Hybrid film  หน้ากว้างเล็ก  1 – 5 นิ้ว  แบบ Hand Roll หรือใช้มือดึงตัวนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาก หนาตั้งแต่ 12 – 30 ไมครอนหน้ากว้าง ประมาณ 50 cm. ส่วนอีกแบบเป็นชนิดใช้เครื่องจักรช่วยในการดึงฟิล์มเพื่อพันสินค้าตัวนี้จะสามารถยืดได้สูงสุดถึง250 %

         

       การเลือกใช้ฟิล์มยืด ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานว่าต้องการใช้ในรูปแบบไหน โดยต้องคำนึงถึง ความสามารถในการยืดตัว  แรงดึง ความยืดหยุ่น ความต้านแรงดึงส่วนขนาดที่จะเลือกใช้ในตลาดมีการผลิตมาหลายขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งานมีทั้ง ขนาดเล็กที่ใช้ กับสินค้าชิ้นเล็ก ฟิล์มยืดพันพาเลท พันด้วยมือตัวนี้จะเป็นตัวที่ตลาดนิยมใช้ และอีกประเภทสำหรับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว และแข็งแรงก็เลือกใช้ฟิล์มสำหรับพันด้วยเครื่องจักร

                 

                

 

 

Visitors: 113,946