ประโยชน์ของฟิล์มยืด

  

 ฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch film)

         ปัจจุบัน ฟิล์มยืด ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น แม้ขณะที่เราเดินเข้าห้างสรรพสินค้า ซื้ออาหารเพื่อการบริโภค โดยส่วนมากเป็นอาหารสด 

หรือ กึ่งสำเร็จรูป  เราก็จะเห็นถาดที่ห่อหุ้มด้วยฟิล์มยืด และที่เราเห็นได้ชัดใน ห้างแม็คโคร โลตัส บิ๊กซี คือ มีการนำฟิล์มยืดมาใช้กับสินค้าอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ เพื่อรวมสินค้า 

เป็นหนึ่งเดียวกัน ในการหุ้มห่อสินค้า ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการขนส่ง และ เก็บรักษา ป้องกันสิ่งปนเปื้อน ยืดอายุสินค้าในการวางขาย หรือ ตั้งโชว์ และสะดวกในการขนส่งสินค้า 

ทั้งใน-ต่างประเทศ ทั้งการห่อรัดสินค้ารวมกับ แผ่นรองสินค้า หรือ พาเลท-แพลเลทพลาสติก

 

ประโยชน์ของการใช้งาน :

 

ฟิล์มยืดพันพาเลท เป็นฟิล์มใสที่สามารถยืดหยุ่นได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ห่อรัดสิ่งของหรือสินค้าเข้าด้วยกัน โดยให้ยึดไว้อยู่บนพาเลท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการ 

ลำเลียง ขนส่ง และ จัดเก็บในคลังสินค้า โดยไม่เปลืองพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ไม่ทิ้งคราบกาว หรือ ดูดสีของสินค้า ทำให้สินค้ายังคงสภาพและสีสวยสดเหมือน

เดิมอยู่เสมอ รวมถึงป้องกันสินค้าจากฝุ่นละออง หรือ ไอน้ำ ฯลฯ และประการสำคัญเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ได้รับการยอมรับว่ามีความประหยัดมากที่สุด " ในปัจจุบัน

 

คุณสมบัติ :

- เนื้อฟิล์มมีคุณภาพสูง และสม่ำเสมอ 


- มีลักษณะบางแต่แข็งแรงด้วยคุณสมบัติ ในการยืดสูงและเหนียว จึงช่วยในการลดต้นทุนได้มากกว่าการใช้งานบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น


- มีความใสและสะอาดมีคุณสมบัติในการเกาะ ติดที่ดี โดยไม่ทิ้งคราบกาวเหนียวไว้ทำให้มองเห็นสินค้าที่จัดเก็บไว้ได้ชัดเจนและ สามารถให้เครื่อง อ่านบาร์โคต อ่านรหัส ได้ถูกต้อง 

  ไม่เกิดปัญหาการลื่นไหลออกจากม้วนฟิล์ม


- ช่วยป้องกันสินค้าจากฝุ่น ความสกปรกต่างๆ และความเปียก ชื้น ที่เกิดจากน้ำ ทำให้สินค้าที่จัดเก็บจะยังคงความสมบูรณ์ตลอดการเก็บและการขนส่ง

 

Visitors: 122,783