... ฟิล์มพลาสติกคืออะไรทำไมจึงสำคัญกับอุตสาหกรรมการบรรจุ ...

  

     ฟิล์มพลาสติก เป็นพลาสติกที่อยู่ในกลุ่ม  Thermosoftening plastic หรือ Thermo Plastic พลาสติกที่สำคัญกลุ่มนี้ก็เช่น PVC,PE, PP, Nylon ที่เรารู้จักกันดี เป็นพลาสติกที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง 

ฟิล์มพลาสติกเป็นพลาสติกทีมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ  เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี เหนียว ทนทานต่อแรง  พื้นผิวลื่นมันวาว  โปร่งแสง  มีความยืดหยุ่นดี ทนความร้อนได้ไม่มากฟิล์มพลาสติกในท้องตลาดที่มีการใช้กันอย่าง

แพร่หลายเป็นพลาสติก PE ซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบรรจุต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่ม  LDPE , LLDPE ,และ  HDPE  ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของ PE เช่น ถุงพลาสติก , ฟิล์มหดท่อ ฟิล์มหดเป่าลมร้อน 

ฟิล์มยืด ผ้าใบพลาสติก , แผ่นฟิล์มสำหรับการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น ฟิล์มพลาสติกจะเป็นพลาสติกที่มีหน้ากว้างและมีลักษณะผิวเรียบ สามารถม้วนพับได้โดยไม่ผิดรูป ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของฟิล์มทำให้ได้รับ

ความนิยมในการใช้งานสำหรับการบรรจุเป็นอย่างมาก โดยมีการแปรรูปเป็นหลายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเช่น

 

    Stretch Film  ฟิล์มยืด  ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้สำหรับรัดสินค้า ทั้งการรัดเพื่อป้องกันน้ำ ฝุ่น หรือพันเพื่อความหนาแน่น ใช้ทดแทนสายรัดเนื่องจากสะดวกและแข็งแรง ปัจจุบันสินค้า ฟิล์มยืดเป็นสินค้าที่โรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้สูงมาก และแพร่หลายออกไปยังอีกหลายธุรกิจเนื่องจากใช้งานได้ง่าย

                      

 

   Shrink Film หรือ ฟิล์มหด  เป็นฟิล์มหดตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสความร้อน ที่ใช้สำหรับโชว์ ให้เห็นสินค้าภายใน เหมาะกับงานหีบห่อสินค้า เนื่องจาก 

ฟิล์มใสทำให้เมื่อบรรจุเห็นสินค้าภายในได้ง่ายมีอยู่หลากหลาย ประเภทขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ที่จะนำไปใช้ บางครั้งก็เรียกว่า ฟิล์มพลาสติกรัดรูปก็มี

   

   Cast Film หรือ ฟิล์มฉีด  เป็นฟิล์มที่ผลิตขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมอาหารใช้เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ซองบะหมี่ เนื้อฟิล์มจะเป็นพลาสติก หลายชั้น ฟิล์มประเภทนี้มักเป็น PE ชนิด LLDPE

    Metallized Film  หรือ ฟิล์มเมททัลไลซ์  เป็นฟิล์มที่มีสีเงาวาว ได้จากการนำฟิล์มพลาสติก มาพ่นด้วยละออง Aluminium มักนำไปใช้เพื่อบรรจุอาหาร ทำให้สามารถเก็บอาหารได้นานยิ่งขึ้น

   Skin Vacuum Film  หรือ ฟิล์มผนึกสุญญากาศ  เป็นฟิล์มที่ใช้ในงานอาหารแช่แข็ง มีคุณสมบัติที่ดีในการเก็บถนอมอาหารให้มีความสดได้อย่างดี โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษผลิตมาเพื่ออุตสาหกรรม

อาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ เนื้อฟิล์มจะแนบไปกับเนื้อสินค้า

 

   Heat sealable O.P.P. Film หรือ  ฟิล์ม โอ.พี.พี. เป็นฟิล์มพลาสติกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค รูปแบบการใช้จะผนึกด้วยความร้อน ส่วนใหญ่จะใช้กับ อุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

 

   Protection Film  ฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วน  ใช้ในงานการขนส่งสินค้า อุตสาหกรรมยานยนต์ โทรศัพท์ เป็นส่วนใหญ่ ติดได้ทนมีสองหน้าคล้ายกาวสองหน้า ผลิตจาก PE

 

 

Visitors: 113,947